Fumetti

Takane e Hana

n.15

Panini

Autore: Yuki Shiwasu

Volume di 196 pagine
 
Formato: 11 x 17 cm
Prezzo: 4,90 €