Fumetti

Naruto

Boruto - Naruto The Next Generation n.20

Panini

Autore: Mikio Ikemoto (disegni) Ukyo Kodachi (storia) Masashi Kishimoto (opera originale)

Volume di 208 pagine
 
Formato: 11 x 17,50 cm
Prezzo: 5,20 €