Fumetti

Watashi no Shiawase na Kekkon

Il Mio Matrimonio Felice n.4

JPop

Autore: Akumi Agitogi (storia) Rito Kohsaka (disegni) Tsukiho Tsukioka (original character design)

Volume di 170 pagine
 
Sovracopertina
 
Formato: 12 x 17 cm
Prezzo: 6,50 €